Latest Entries »

“PLEASE CLICK ON THE EVERY PICTURE

1-BY-1 TO READ MUKHWAK”

“PLEASE CLICK ON THE EVERY PICTURE

1-BY-1 TO READ MUKHWAK”

 

GOOD MORNING BE HAPPY STAY BLESSED

 

ਕੇਪਟਾਉਨ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 14ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਘੋਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੀ ਫੋਜ ਲੱਗਭਗ ਅਜਿਹੇ 30 ਜਲ ਭੰਡਾਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿੱਥੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ…ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਂ  ਹੋਏ ਤਾਂ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ…ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ..ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਛਾਣੋ..ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ…!!!

“PLEASE CLICK ON THE EVERY PICTURE

1-BY-1 TO READ MUKHWAK”

 

“PLEASE CLICK ON THE EVERY PICTURE

1-BY-1 TO READ MUKHWAK”

“PLEASE CLICK ON THE EVERY PICTURE

1-BY-1 TO READ MUKHWAK”

“PLEASE CLICK ON THE EVERY PICTURE

1-BY-1 TO READ MUKHWAK”

PLEASE SHARE AND FORWARD

GOOD MORNING BE HAPPY STAY BLESSED