Category: Mukhwak In English


“PLEASE CLICK ON THE EVERY PICTURE

1-BY-1 TO READ MUKHWAK”

PLEASE CLICK ON THE EVERY PICTURE

1-BY-1 TO READ MUKHWAK”

“PLEASE CLICK ON THE EVERY PICTURE

1-BY-1 TO READ MUKHWAK”

 

“PLEASE CLICK ON THE EVERY PICTURE

1-BY-1 TO READ MUKHWAK”

 

 

PLEASE CLICK LINK

https://www.youtube.com/watch?v=1wG_I3Auzzo

 

 

“PLEASE CLICK ON THE EVERY PICTURE

1-BY-1 TO READ MUKHWAK”

 

“PLEASE CLICK ON THE EVERY PICTURE

1-BY-1 TO READ MUKHWAK”

“PLEASE CLICK ON THE EVERY PICTURE

1-BY-1 TO READ MUKHWAK”

 

GOOD MORNING BE HAPPY STAY BLESSED

 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ

📢SHABAD KIRTAN-🌹-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ-🌹